Tapahtuman oletuskuva

Syventävä projektipäällikkövalmennus

27.10.2023 09:00 - 13.12.2023 14:00

Scandic Helsinki Aviacongress

Tarkempi ohjelma aikatauluineen tulee ilmoittautumisen jälkeen.

Orientaatio 27.10.2023 klo 9:00-10:30: 
Hyvän projektijohtamisen merkitys ja valmennusohjelman käynnistäminen

Paikka: online

 • Projektinjohtamisen merkitys organisaation liiketoiminnalle
 • Projektipäällikön merkitys, osaaminen, urakehitys, sertifiointi ja tutkintomenettelyt
 • Valmennusohjelman kokonaisuuden esittely
 • Tavoitteet, aikataulu, sisällöt ja työtavat

Soveltamisjakso 1

 • Valmistautuminen 1. lähijaksolle
 • Etukäteistehtäviä
 • Oman projektin projektikuvauksen laatiminen
 • Oman projektin / projektien haasteiden ja toimintaympäristön tunnistaminen

1.jakso 2.-3.11.2023:
Tarpeesta projektiksi ja projektin suunnittelu

1. päivä klo 9.00 - 16.00
2. päivä klo 9.00 - 16.00
Päivään sisältyy aamukahvit, lounas ja iltapäiväkahvit.

Projektinjohtamisen viitekehys ja käsitteet

 • Projektinohjausmallien merkitys yrityksessä
 • Yhteiset peruskäsitteet ja toimivan projektimallin periaatteet
 • Myynti- ja projektiprosessin linkittäminen projektimallilla
 • Projektien haastavuusluokitus ja vaikutus johtamistoimenpiteisiin
 • Projektipäällikön fasilitointitaidot ja niiden merkitys johtamisessa

Projektin organisointi ja toimintatavat haastavassa projektissa

 • Roolit ja vastuut projektissa
 • Omistajan rooli ja ohjausryhmän merkitys
 • Eri roolien keskinäinen yhteistyö

Projektisuunnitelman laatiminen

 • Projektisuunnitelman merkitys, sisältö ja tarkoitus
 • Projektinjohtamisen tason suunnittelu ja menetelmien valinta
 • Rullaava suunnittelu projektin aikana
 • Osallistava työskentely sidosryhmien kanssa

Projektin laajuudenhallinta

 • Projektin tavoitteen ja laajuuden hallinta sekä projektien ositusmenetelmät
 • Laajuuden hallinta aikataulu- ja resurssiohjauksen lähtökohtana
 • Osittamisen erilaiset menetelmät
 • Alihankintakokonaisuuksien määrittely

Aikataulusuunnittelun menetelmät

 • Aikatauluhallinnan prosessit
 • Toimintaverkkotekniikan soveltaminen ja kriittisen polun hallinta
 • Kestojen ja työmäärien arviointi
 • Aikataulun laatiminen

Case-esitys: Aikataulujen suunnittelu ja hallinta laajassa projektissa

Soveltamisjakso 2

 • Seuraavan jakson aiheisiin tutustuminen
 • Edellisellä jaksolla opittujen menetelmien soveltamista
 • Oman oppimisen reflektointi

2.jakso 16.-17.11.2023:
Projektin resurssien ja kustannusten hallinta sekä toteutuksen ohjaus

1. päivä klo 9.00 - 16.00
2. päivä klo 9.00 - 16.00
Päivään sisältyy aamukahvit, lounas ja iltapäiväkahvit.

Resurssien ja kustannusten suunnittelu

 • Resurssisuunnitelman laatiminen ja sen merkitys
 • Resurssihallinta moniprojektitilanteessa
 • Resurssien sopiminen esimiesten ja osallistujien sekä alihankkijoiden kanssa
 • Kustannusarviointi ja budjetointi

Projektin seuranta ja ohjaus

 • Edistymän arviointi
 • Kustannusten ohjaus ja kustannusennusteet
 • Tuloksen arvo (earned value) – menetelmä
 • Raportointi
 • Alihankintojen valvonta
 • Muutosten ja lisäysten hallinta sekä claim-management

Case-esitys: Projektin seuranta ja ohjaus laajassa projektissa

Hankintojen hallinta

 • Hankintastrategiat
 • Hankintojen suunnittelu
 • Hankintojen valvonta ja toteutus

Riskien hallinta

 • Riskien hallinnan merkitys ja prosessit
 • Riskien tunnistaminen
 • Riskien analysointi
 • Toimenpidesuunnitelmat
 • Riskien valvonta

Projektin lopettaminen

 • Lopputuloksen viimeistely
 • Käyttöönoton sekä asiakastyytyväisyyden varmistaminen
 • Projektin arviointi ja oppien siirtymisen varmistaminen

Lopetusjakso ja loppuyhteenveto 13.12.2023 klo 12:00-14:00

Paikka: sähköinen oppimisympäristö + 2h online

 • Projektijohtajana kehittymisen seuraavat askeleet – oman toiminnan suunnittelu
 • Projektipäällikkösertifiointiin valmistautuminen – tehtävien ja harjoituskokeen purku
 • Valmennuksen päättäminen
Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

27.10.2023 09:00

Päättyy:  

13.12.2023 14:00

Tapahtumapaikka

Scandic Helsinki Aviacongress

Robert Huberin tie 4
01510 Vantaa

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

info@kumura.fi

Näytä osaamisesi!

Valmennuksen päätteeksi saat digitaalisen osaamismerkin, jonka voit julkaista esimerkiksi LinkedIn -profiilissasi.

professional_project-management.png (190 KB)